Jeg henter Andreas Jølstad, 42 år og arbeider som daglig leder i en ideell organisasjon. 

For 1 år siden tok jeg et valg som har vært og til tider er krevende. Du kan lese mer valget her.

Jeg ønsker å dele noen erfaringer med dere etter “overgangen” fra 22 år i det private næringsliv til veldedighets bransjen.

  • Det er flere enn man tro i vårt samfunn som har ekstra utfordringer og trenger hjelp på ulike måter. 
  • Det er ofte tilfeldigheter som gjør at mennesker har ekstra utfordringer. Det kunne skjedd like godt vært deg og meg. Selv har jeg hatt ulike utfordringer i livet som har krevd så mye av meg at jeg hadde ikke klart det uten å ha noen rundt meg til å hjelpe. Ved å ha folk rundt meg har de vært med på å gi meg nye muligheter og forutsetninger for å komme meg videre i livet. 
  • Min største “oppdagelse” er at litt betyr mye!
    Vi kan hjelpe mange av de som har ekstra utfordringer! Og det er mange måter å bidra på. Et lite bidrag kan være avgjørende på veien for å gi mennesker som trenger det nye muligheter og forutsetninger

Vi som har vært heldig, vi som har gode forutsetninger og muligheter må ta et større ansvar for de som ikke har fått det!
10% av verdens voksne befolkning rår over 90% av verdens rikdom. Og blant de 10% er det 2.5 millioner nordmenn.

Vi skal ikke ha dårlig samvittighet for å være blant de 10%.
Men vi sitter på forutsetninger og muligheter som kan forvaltes slik at det kan være avgjørende for at andre mennesker får en ny sjanse til et bedre liv.

Kretsløp

Mitt arbeid er å være en ressurs i et kretsløp. Vi samarbeider med mange aktører innenfor matvarebransjen. Noen av dem bidrar regelmessig med overskuddsvarer mens andre 1-4 ganger i året. Når det er flere aktører som er med i kretsløpet så oppnår vi en større effekt. Sammen kan vi hjelpe bedre og flere!

Dette kan overføres til deg og meg. Er vi tilstede i et kretsløp så vil vi bidra til at mennesker får en ny mulighet og nye forutsetninger for et bedre liv!
Noen kan bidra regelmessig, andre sjeldnere. Noen kan bidra med penger, andre tid eller ting. Alle bidrag er viktige. Når det er flere som bidrar oppnår vi en større effekt. Sammen vil vi hjelper bedre og flere!

Jeg kaller det sirkulær hjelp. Det erfarer jeg hver dag!. Fra samarbeidspartnere i matvarebransjen, frivillige, økonomisk støtte, gave i form av ting, oppmerksomhet for innsatsen man gjør, etc.
Når man driver en ideell organisasjon uten inntekt så er man på noen områder i samme situasjon som de mennesker med ekstra utfordringer. Vi er helt avhengig av andre. Det er bidrag man mottar som gir oss muligheter og forutsetninger for å skape noe til å stå på egne bein. 

Men hvordan kan man bidra best mulig og hva skal man bidra med?

Jeg samarbeider ukentlig med over 30 ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte i Agder. Det er så mye bra arbeid som gjøres og det er dyktige mennesker som vet hvordan bidrag kan oppnå best effekt ut fra de ressursene som er tilgjengelig. 

Min målsetning med å starte denne bloggen er å inspirere og motivere deg til å bli med i kretsløpet. Vi er i ulike livssituasjoner og har ulike forutsetninger for å bidra. Man trenger ikke nødvendigvis å gjøre store endringer i livet for å bidra!
Gjennom å bli kjent med organisasjoner og deres arbeid for mennesker med ekstra utfordringer håper jeg du kan finne måter å bidra på. Dere vil høre historier om hvordan mennesker har fått hjelp og at at litt betyr mye!

Alle bidrag er viktige og det er mange måter å bidra på. Bloggen har en side som heter “Bidra”.
Ved å registrere deg på siden får du en mail eller sms om ulike behov for hjelp i vårt samfunn. Behovene kommer fra organisasjonene gjennom 9010.no og du må selv kontakte dem om du ønsker å bidra. Det gjør at du bestemmer selv hva som passer for deg og når det passer. 

Litt betyr mye!