Det var en gang ei dame og en mann som levde et normalt godt liv på seteren. Som de andre på stedet hadde de god tilgang på det man trenger. Hverdagen er hektisk med nok av gjøremål, likevel kjente begge på et ønske om å gjøre noe for de ikke hadde muligheten til å leve det gode liv på seteren.

Damen liker å lage mat og lager ofte måltid for andre enn seg selv og sin familie. Mannen er organisatoren og visjonæren.
På seteren var det et lokale med gode fasiliteter til å lage næringsrik husmannskost og etter noen runder med bonden fikk de anledning til å skape et lite eventyr..

Monica, fortell oss om dette eventyret, hvordan det startet og hva det er?

Da korona inntraff hverdagen vår ble et engasjement jeg har sammen med Per Gunnar satt på vent. Superonsdag i Lund kirke er et tilbud til familier på Lund som kan komme til dekket bord i en hektisk hverdag. Restriksjoner satt en pause på tilbudet. Det gav oss tid og anledning til å tenke nytt. Vi har hatt et ønske om å gjøre noe utenfor kirkeveggene til mennesker som har det vanskelig. Etter noen samtaler med Matsentralen Sør så forstod vi at det er et stort behov for varme måltider til de i nærmiljøet vårt som har ekstra utfordringer. Ved å kunne hente matvarer hos Matsentralen og samtidig bli satt i kontakt med ideelle organisasjoner som møter de som har behov så vi en mulighet for å kunne gi noen mennesker ett herremåltid på seteren.

Per Gunnar, dette høres krevende ut….

Det trodde jeg også. Etter å ha undersøkt ulike viktige momenter så vi at dette kan gjøres effektiv og med kvalitet. Altså vi lager 30 middager hver onsdag på ca 2 timer. Vi henter og handler matvarer, tilbereder på kjøkkenet i kirken og porsjons pakker måltider som holder seg rykende varme til de skal nytes på Torvet. Den ideelle organisasjonen Hjelp oss å hjelpe kommer å henter måltidene i kirken og deler dem ut. Det er egentlig avtalen men dette gir oss så mye at vi begge to kjører ned bakkene med middagene til hverdagsheltene på Hjelp oss å hjelpe. 

2 timer i uken er for mange ganske mye. Dere har begge familier, barnebarn, m.m. Hvordan får dere tid til dette og hvorfor gjør dere det?

Først så må vi si at dette kan organiseres på ulike måter og med flere personer. Eks. ved at man er 4 lag og setter av to timer en onsdag i måneden. Men dette gir oss en glede vi ikke har fått ved noe annet tilsvarende arbeid.
Tenk at vi ved å bruke 2 timer i uken kan glede og mette 30 personer i byen vår. Dette er bare begynnelsen, vi skal lage flere middager og glede enda flere.

Så opplever vi også at dette gjør oss godt som kristne. Det å gjøre noe konkret for andre enn de som går her i kirken og det å være et medmenneske i hverdagen. Ved å bruke menighetens lokale skapes det også et engasjement internt. 

Monica startet nettopp i ny jobb og da hun søkte stod det på cven at hver onsdag kunne hun ikke jobbe. 

Det kunne nok gått begge veier men heldigvis falt det i god jord. 

Ingen av dem liker å stikke seg frem men gjør et unntak denne gang. Det gjør de for å dele sitt eventyr slik at andre kan få lyst til å gjøre noe tilsvarende. 

Vi har nå gjort dette 14 ganger og det er enklere enn det høres ut som. Dette anbefaler vi andre menigheter, vennegjenger, foreninger, e.l å gjøre. Vi deler gjerne våre erfaringer slik at andre kan starte sitt eventyr.
Som alt annet så er det også noen kostnader knyttet til dette arbeidet. Men ved at vi kan hente matvarer hos Matsentralen Sør, har et godt og rimelig innpakning system og handle det vi trenger å fylle på med, så gjør vi dette for en rimelig penge. 

Det er ikke alle som har mulighet til å gjøre et slikt arbeid som dere gjør og hvordan kan de hjelpe?

Det forstår vi. Vi har opprettet vipps med nummer 647925 der man kan «gi bort en middag». Du kan også søke dette opp via Lund kirke Kristiansand. Alle midler som kommer inn går uavkortet til arbeidet. Og vi har lyst til å glede mange flere! 
Så vil vi si at vår erfaring er at litt betyr mye.. Vi hadde ikke forestilt oss at 2 timer i uken og 30 måltider kunne bety så mye for både en ideelle organisasjon og menneskene de arbeider med.
Den største glede er å få glede andre sier Per Gunnar med et stort smil rundt munnen.

I mitt daglige arbeid opplever jeg et stort behov for ferdigretter. Etter en kartlegging blant ca 40 ideelle organisasjoner i Agder kunne vi ukentlig delt ut flere tusen ferdigretter til vanskeligstilte.
Kunne det være aktuelt for deg eller en gruppe å starte opp et tilsvarende arbeid så ta gjerne kontakt.

Sammen kan vi gi eventyret den avslutning alle mennesker fortjener;
Så levde de lykkelige alle sine dager!