Hva?

Litt betyr mye!

Bloggen 9010 skal være et sted der man blir kjent med ulike måter å bidra til at mennesker kan få nye muligheter og forutsetninger.

Jeg arbeider i en ideell organisasjon og erfarer selv hvor mye litt betyr for mennesker som trenger hjelp og for oss som driver en ideell virksomhet.

Gjennom innlegg og podcast vil dere møte ulike organisasjoner, personer og deres arbeid mot vanskeligstilte. Se siden «podcast» for meg informasjon.

Hvorfor bloggen 9010?

Min erfaring er at det i mange tilfeller er tilfeldigheter som gjør at noen har gode forutsetninger og andre ikke. At noen har fått muligheter og andre ikke.

Vi som har vært heldig, vi som har gode forutsetninger og muligheter må ta et større ansvar for de som ikke har fått det!
10% av verdens voksne befolkning rår over 90% av verdens rikdom. Og blant de 10% er det 2.5 millioner nordmenn.

Vi skal ikke ha dårlig samvittighet for å være blant de 10%.
Men vi sitter på forutsetninger og muligheter som kan forvaltes slik at det kan være avgjørende for at andre mennesker får en ny sjanse til et bedre liv.

Man trenger nødvendigvis ikke gjøre de store endringene i livet for å være med på å gi mennesker en ny sjanse!

Hvordan

Det er mange måter å bidra på. Folk er i ulike livssituasjoner og har ulike forutsetninger for å bidra.  Vi er ulike ressurser men alle er viktige.

Noen kan bidra regelmessig, andre sjeldnere og sjeldent. Det er ikke hyppigheten eller størrelsen på ressursen som avgjør men kontinuitet og forutsigbarhet. Når det er flere ressurser i et kretsløp og forblir der lengst mulig så oppnår man den beste effekten. 

Jeg kaller det sirkulær hjelp. I et kretsløp er man avhengig av hverandres ressurser for å oppnå det beste effekten. Sammen kan vi hjelpe bedre og flere!

Men hvordan kan man bidra best mulig og hva skal man bidra med?

Det er så mye bra arbeid som gjøres av mange organisasjoner i vårt samfunn med dyktige mennesker som vet hvordan bidrag kan oppnå best effekt ut av de ressursene som er tilgjengelig.

Gjennom å bli kjent organisasjoner og deres arbeid for mennesker med ekstra utfordringer håper jeg du kan finne måter å bidra på med dine ressurser utifra dine forutsetninger. Dere vil høre historier om hvordan mennesker har fått hjelp, hva de trenger hjelp til og at litt betyr mye!

Bloggen har en side som heter “Bidra” og her vil du få muligheter til å finne din plass i kretsløpet!