Vårt hovedmål er å løfte barn og unges verdighet, og å gi barn og unge muligheter de ellers ikke hadde hatt i en utfordrende hverdag. I den grad vi kan, ønsker vi å bidra til å gjøre hverdagen lettere for hele familien.

Dette har vært Ressurssenter Unik sin visjon siden etableringen av den ideelle organisasjonen i 2015. Da jeg var på besøk hos dem, var det ingen tvil om at visjonen lever i beste velgående hos en engasjert daglig leder, Margrethe Møll. 

For de som kjenner til organisasjonen er de kanskje mest kjent for barne bursdager. Og det var dette som gjorde at Margrethe Møll etablerte organisasjonen sammen med flere. 

– Vi ønsket å gjøre noe for sårbare barn, barn som hadde det vanskelig. Og spesielt det at skulle få anledning til å feire sin egen bursdag. 

Ressurssenter Unik har allerede passert fjorårets 150 bursdagsfeiringer, og Margrethe anslår at det blir rundt 200 dette året.

– Denne uken ringte det en familie som lurte på om vi kunne hjelpe dem med bursdagsfeiring. Barnet deres hadde aldri feiret bursdagen sin og blir 13 år gammel. 

Det kommer gjerne mellom 15-20 barn i et bursdagsselskap og med et kreativt innredet lokale blir bursdagen et minne for livet. 

Engasjert, men bekymret

Margrethe er engasjert, men også bekymret. 

Nå står hun i fare for å måtte stenge dørene da de har ikke lykkes med å få nok støtte til videre drift. Allerede ved nyttår kan det være at 100 barn og ungdom, kulturskole med samt 70 voksne ikke lengre får oppleve å bli sett, møtt og ha et trygt sted å komme til hver uke. 

– Vi er en mindre ideell organisasjon som ikke er på stat- eller kommunalt budsjett. Vi har vokst veldig i løpet av de 5 årene vi har drevet og har nå ca 100 barn og ungdom som hver uke kommer til oss, pluss vårt åpne kulturskole tilbud. 70 voksne er på senteret ukentlig og får hjelp på ulike måter. Slik det er nå så har vi ikke midler til å drive lengre enn til nyttår.  

Det er utfordrende å få støtte til drift av en ideell organisasjon. Der man kan søke om midler i ulike fond, banker, stiftelser, m.m. er ofte kriteriet kun støtte til investeringer. Det i seg selv er et stort paradoks. Investeringer er viktig men det er driften som skaper resultater og gir mennesker muligheter.

Mens vi sitter å prater kommer en kollega med julebakst de skal selge for å få penger til drift. Hun blir utfordret av Margrethe til å fortelle meg om tilbudet de etablert i august med arbeidstrening. Jeg sitter med munnen full og nok en engasjert medarbeider blir jeg litt kjent med. 

– Den første deltakeren fikk nylig fast jobb og dette er så gøy. Vi har flere deltakere som har hatt en stor utvikling på den korte tiden. De er ressurser, de er unik, men de mangler å bli sett. Det er så flott å hjelpe mennesker til at de selv ser at de også har muligheter.  

Masse aktiviteter

Vi sitter i et stort aktivitetsrom med scene, miksepult, bordtennisbord. Organisasjonen har et innholdsrikt tilbud og uke program.
Aktivitetskveld to ganger i uken med ungdomsgrupper og masse spillaktiviter. Åpent kulturskoletilbud der barn og ungdom kan få bruke masse instrumenter, få musikkundervisning, opptre på scene, danseundervisning og kreativt verksted.
Småbarnstreff på mandager. Matutdeling og barnebursdager på tirsdager. Formiddagstreff 2 ganger i uken og et ny oppstartet tilbud med å få mennesker i arbeid. 

– Mange barn og ungdom trenger i dag å ha et sted å komme til for å få sosial trening og oppleve mestringsfølelsen. Når vi ser på lokalet vi har og menneskene vi møter hver uke er det utrolig trist om vi må legge ned. 

Etterlyser frivillige

Frivillige er også et viktig bidrag til driften. 

– Vi er manko på frivillige. Det har hendt i høst at vi har måtte avlyse tilbud pga mangel av frivillige. Så er det noen der ute som kan gi av sin tid betyr det mye. Man kan være frivillig en gang i måneden og være med på å arrangere barnebursdag. Til de andre aktivitetene ønsker vi at de frivillige skal komme annenhver uke slik at deltakerne får en kontinuitet og blir trygge på oss voksne. 

Dette er grunn nok for meg til å ha startet denne bloggen. Løfte frem det gode arbeidet som gjøres i vårt samfunn for å gi mennesker som trenger det nye muligheter!

Jeg håper vi sammen kan være med å sikre videre drift av Ressurssenter Unik. Vi har ulike forutsetninger og muligheter men ved at vi er flere i et kretsløp oppnår vi sammen større effekt av ressursene!

Nå står kommunale budsjettforhandlinger for tur og jeg håper at våre folkevalgte ser verdien av arbeidet organisasjonen gjør både for menneskene i byen vår men også det samfunnsøkonomiske aspektet!

Kan anbefale søndagstur med podcast appen og møt en engasjert Margrethe som fortsatt ønsker å gi barn, ungdom og voksne muligheter! Episoden finner dere ved å søke på 9010. 

(Foto:Digital Masters, Andreas Jølstad)